Η βάση «Βυζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου» αποτελεί τμήμα της προετοιμασίας του ενιαίου καταλόγου των βυζαντινών εγγράφων του Αρχείου της Μονής. Στην παρούσα μορφή της συμπεριλαμβάνονται τα Αυτοκρατορικά έγγραφα, των Δημοσίων Λειτουργών και τα Πατριαρχικά, για τα οποία υπάρχει σύγχρονη διπλωματική έκδοση. Ο κατάλογος θα εμπλουτιστεί με τα Ιδιωτικά έγγραφα, η διπλωματική έκδοση των οποίων είναι υπο επεξεργασία.